Frequently Asked Questions

Please read our FAQ before sending us a message.

How will the TPD affect me?

TPD is EU’s new tobacco directive. It regulates the sale of e-cigarettes and affects its users in the following ways:

From 2018 we can only sell e-juice in bottles of 10. ml. This only applies to e-juice with nicotine.

In addition to this there is a high tax on nicotine.

Batteries and nicotine free products is not affected by the TPD.

What is the estimated delivery time to my country?

Estimated delivery time to your country depends on your location. We try to send all shipments on the same day as the order is placed.

For Sweden: we estimate 2 – 4 days.

For Norway: 3 – 7 days.  However, your package may be taken in by customs for a routine inspection. This will delay the delivery. Please refer to the Customs information in the Norwegian FAQ for more information.

For the rest of Europe: 1 – 2 weeks.

Shipping outside of the Euro-zone may take longer.

Why doesn't my password/username work anymore?

We have recently moved the webshop to Sweden on a new platform in order to make faster deliveries. This means that you need to make a new account on our new site. If you have already done so, but still can’t remember your password, you can click on Lost Password below the login to reset your password.

What shipping method should I use?

We recommend that you choose shipment with tracking because we then have more options to locate your order if you have any questions or problems with delivery.

How much e-liquid can I order?

This depends on your country spesific rules and regulations. Please refer to the customs department in your country.

For Norway, spesific information can be found in the Norwegian FAQ.

What age restrictions apply?

We only sell to persons over the age of 18. By ordering from our site you attest that you are over the age of 18.

Do I have to pay VAT outside the EU

No. If you are ordering to a country outside the EU we automatically remove the VAT tax during checkout. If you’re logged in and your account is registered outside the EU, prices will show without VAT.

If you’re not logged in, the prices given on the store pages are including VAT. If this is the case, the VAT will be removed at checkout.

Do you ship products to Denmark?

Due to the new strict TPD regulations in Denmark we do not send any products of any kind to Denmark.

 

Hvordan vil TPD-reglene påvirke meg?

TPD er EU’s nye tobakksdirektiv. Den nye reguleringen påvirker forhandlere av e-sigaretter og brukere av damp på følgende måter:

Fra 2018 kan vi kun selge e-juice på 10. ml. flasker. Dette forbudet gjelder kun e-juice med nikotin.

I tillegg har vi kun mulighet til å selge tanker med maks 2 ml. kapasitet.

Batterier og moder påvirkes ikke av TPD.

Hvor lang leveringstid er det til Norge?

Det tar normalt 3-7 dager for sendinger til Norge. Vi prøver alltid å sende varen samme dag som vi mottar bestillingen. Hvis pakken din blir tatt ut for rutinekontroll i tollen vil dette forsinke leveringen, og du vil se et klistremerke på pakken som informerer om at den har blitt kontrollert i tollen.

I tillegg er det en tollgrense i Norge på 350NOK. Det betyr at pakken din blir tatt ut til kontroll og avgiftsberegning av tollen i Norge dersom verdien på varen + porto er på over 350NOK. Du vil da motta faktura og brev fra tollen. Dette kan forsinke leveringen din betraktelig.

Hvilke regler gjelder ved import av e-sigaretter og e-væske til Norge?

Nikotinholdig e-væske og e-sigaretter kan lovlig innføres fra utlandet som røykeavvenningsprodukt av privatpersoner. Det er legemiddellovgivningen jf. forskrift om tilvirkning og import av legemidler som gjelder. Mengden ved innførsel kan ikke overskride tre måneders forbruk.

Ved medbringing er det ulike krav avhengig av hvilket land produktet importeres fra. Innenfor EØS/EU kan du medbringe e-sigaretter og e-væske så lenge produktet er lovlig anskaffet og til personlig bruk.

OBS: Det kan være behov for en legeattest på at produktet er ment for røykeavvenning for å få produktet utlevert fra tollen. Vi har sett en økning i håndhevelse av denne regelen, og anbefaler alle som importerer e-sigaretter eller e-væske med nikotin fra utlandet å ordne en legeattest på at de bruker e-sigaretter for å slutte å røyke.

Hvorfor fungerer ikke mitt gamle passord/brukernavn?

Vi har flyttet vår nettbutikk til Sverige og til en ny plattform, slik at vi kan levere raskere til Norge. Det betyr at du må lage deg ny brukerkonto i vår nettbutikk. Hvis du allerede har laget en konto på vår nye nettbutikk, men ikke husker passordet ditt, kan du klikke på Lost Password under innloggingen.

Hvilken fraktmetode bør jeg velge?

Vi anbefaler at du velger frakt med sporing. Da har vi flere muligheter for å finne igjen din pakke hvis du har spørsmål om, eller problemer med din levering.

Hvor mye e-væske kan jeg bestille til Norge

Gjeldende regler lar deg bestille inntil 3 måneders forbruk til eget bruk.

Hvilke aldersrestriksjoner gjelder?

Vi selger kun til personer over 18 år. Ved å bestille fra vår nettside attesterer du samtidig på at du er over 18 år.

Må jeg betale VAT/MVA når jeg bestiller utenfor EU?

Kort fortalt: Nei, du betaler ikke VAT når du bestiller fra Norge.

Prisene som er oppgitt på nettsiden vil normalt vises inkludert MVA. Dersom du er pålogget med en konto registrert med adresse i Norge eller utenfor EU vil prisene vises uten MVA.

Når du oppgir Norge som land i kassen vil MVA/VAT automatisk trekkes fra totalbeløpet du skal betale.

Hvorfor virker ikke sporingslenken min?

Sporingslenken fra PostNord som du får av oss gjelder kun i Sverige. Når pakken kommer til Norge er det den norske speditøren som tar over. Du kan spore pakken din via en av de norske speditørene:
Posten.no eller
Bring.no

Vær oppmerksom på at du bare kan spore pakken din hvis du har valgt frakt med sporing.

Hvorfor må dere ha mitt personnummer?

Vi er pålagt etter svensk lov å innhente denne informasjonen for å sjekke at du er gammel nok til å handle i vår nettbutikk.

Klarna håndterer aldersbekreftelsen, så verken vi eller Klarna ser eller lagrer personnummeret ditt.

Er dere med i VOEC?

Ettersom nikotin regnes som restriksjonsbelagte varer, har vi ikke lov til å sende disse med VOEC. Du betaler derfor ingen merverdiavgift på dine kjøp fra oss. Dette betyr at at Posten vil legge til merverdiavgift og toll dersom pakken blir tatt med til inspeksjon.

Jeg har mottatt postoppkrav for å hente pakken min

Hos oss handler du alltid momsfritt. Dette betyr at hvis pakken blir tatt med til inspeksjon, legger posten toll og merverdiavgift til det beløpet du handlet for. Dette er ikke noe vi kan kontrollere, dessverre, men det er norske tollregler.

If this did not answer your questions, please Contact Us.